0
محتوای جاوا 8
abstact-class-java-8

کلاس های انتزاعی و واسط ها بعد از جاوا 8

با معرفی متد های concrete (متد های استاتیک و پیش فرض)  به واسط ها بعد از جاوا ۸ ، گفت و گو ها بین واسط ها و کلاس های انتزاعی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته اند. در حال ...