0
محتوای کتاب‌های مرجع طراحی الگوریتم

کتاب های مرجع اصلی رشته مهندسی نرم افزار برای درس طراحی الگوریتم

sedweig

کتاب مرجع طراحی الگوریتم سجویک

کتاب مرجع طراحی الگوریتم سجویک دانلود کتاب مرجع طراحی الگوریتم سجویک 
kleinberg

کتاب مرجع طراحی الگوریتم کلینبرگ و تاردوس

کتاب مرجع درس طراحی الگوریتم کلینبرگ و تاردوس دانلود کتاب مرجع طراحی الگوریتم کلینبرگ و تاردوس
jefferickson-algorithm-ref

کتاب مرجع طراحی الگوریتم جف اریکسون

دانلود PDF مرجع طراحی الگوریتم کتاب Algorithms، توسط آقای Jeff Erickson، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه Illinois نوشته شده است. این کتاب یک رساله گسترده و منحصر به فرد در زمینه طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها است که چندین تکنیک اساسی را ...